Động từ BQT - Android App

Dichcauchuan.com - dịch câu Tiếng Việt sang Tiếng Anh, Tiếng Pháp chuẩn


Bạn gặp khó khăn khi dịch câu Tiếng việt sang Tiếng Anh, Tiếng Pháp ?

  • Bạn đang học Tiếng Anh, Tiếng Pháp, bạn đang cần viết một câu Tiếng Anh, Tiếng Pháp đúng. Việc tra từng từ trong từ điển có thể sẽ không khả thi khi bạn cần phải viết đúng ngữ pháp.
  • Bạn từng đau đầu khi tra câu Việt - Anh, Việt - Pháp bằng các công cụ dịch máy và nhận được kết quả dịch câu Tiếng Việt sang Tiếng Anh, Tiếng Pháp không đúng được yêu cầu của bạn.

dichcauchuan.com là gì và giúp được gì cho bạn khi dịch câu Tiếng Việt sang Tiếng Anh, Tiếng Pháp?

  • dichcauchuan.com là một công cụ giúp bạn dịch Tiếng việt sang Tiếng Anh, Tiếng Pháp dựa trên các mẫu câu có sẵn mà không dùng các công cụ dịch máy.
  • Nghĩa là thay vì dịch cả câu thông qua các công cụ của máy tính, dichcauchuan.com sẽ gợi ý cho bạn câu Tiếng Anh, Tiếng Pháp gần đúng nhất với câu Tiếng Việt bạn tra dựa trên dữ liệu câu Tiếng Anh, Tiếng Pháp có sẵn.
  • Ngoài 24394 câu Việt - Anh, Việt - Pháp (tăng theo từng ngày) có sẵn từ hệ thống với tính năng thêm câu Việt - Anh, Việt - Pháp do người dùng đóng góp. dichcauchuan.com sẽ đưa ra các gợi ý gần đúng nhất với nhu cầu của bạn.

Bạn có thể làm gì để dichcauchuan.com tốt hơn cho bạn và dữ liệu câu đầy đủ hơn ?

  • Bạn hãy đóng góp thêm câu cho dichcauchuan.com tại đây
  • Và đừng quên like nhé