Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Anh ta còn trẻ nhưng rất đứng đắn sang Tiếng Anh

Anh ta còn trẻ nhưng rất đứng đắn

♦ Thought still quitr young, he is very serious-minded

tôi biết anh ta từ thuở anh ta còn mặc quần thủng đít

♦ I have know him since he was in petticoats

hai đứa trẻ tình cờ giống nhau nhưng chúng không phải là anh em

♦ there is a chance likeness between the two boys, but they are not brothers

còn non trẻ, trẻ người non dạ

♦ at the tender age/of tender age

Độ này nó rất hư, chỉ đứng đường đứng chợ suốt ngày

♦ These days, that boy is very badly-behaved, doing nothing but lounging at street corners and market-places

lúc cô ta còn trẻ

♦ when she was young

bài nói của ông ta rất hay nhưng cách nói lại dở

♦ his speech was interesting, but his delivery was poor

Ai đụng chạm gì đến anh taanh ta phải tức giận?

♦ Nobody has made any personalities against him, so why should he lose his temper?

Nhận xét anh ta hay đến họp chậm, anh ta hề hề

♦ At our remark that he was always late at meetings, he just grinned broadly his embarrassment away

anh ta vui thích, anh ta vui đùa

♦ he is great (good) fun

mông anh ta bầm tím, vì anh ta bị trượt chân

♦ his behind became livid, because he had made a false step