Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Cái bàn này hoành hai thước tây sang Tiếng Anh

Cái bàn này hoành hai thước tây

♦ This table is two metres in width -Ridge-pole, purlin

cái máy thu hình này được bảo hành hai năm

♦ this TV set has a two-year warranty on it

Rinh cái bàn này ra sân

♦ Carry this table into the yard -Noisily

Cái lọ hoa kia cũng em em cái này

♦ That flower-vase is a little smaller than this one

Tấm gỗ khoát một thước hai

♦ A board one metre and twenty centimetres in width -Beckon, wave

Cái bánh này nậy hơn mấy cái bánh kia

♦ This cake is bigger than all the others

Cái này, cái nọ

♦ This thing, that thing

Oái ăm quá, đòi hết cái này đến cái nọ

♦ to be very whimsical and cry for one thing after another

Rõ khéo cái anh này, sao cầm nhầm cái bút của người ta!

♦ Now, now, you, you have taken my pen by mistake!

có một cây mướp tây ở trong khu vườn này

♦ there is an okra in this garden

hắn thích đút hai bàn tay vào túi

♦ he likes to have his hands in his pocket

Bànhai ngăn kéo

♦ A table with two drawers

chán thật, anh ta trở về với hai bàn tay trắng

♦ disappointingly, he came home with two empty hands

hai bàn tay

♦ two fisted