Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Giá dụ tôi không báo cho anh trước, thì anh cũng chả đến sang Tiếng Anh

Giá dụ tôi không báo cho anh trước, thì anh cũng chả đến

♦ If I had not informed you beforehand, you would probably not have come

tôi lầm anh với anh anh

♦ I confound you with your brother

tôi mong anh đừng gán cho anh ta một cái tên tục tĩu như thế

♦ I hope you will not ascribe him so dirty a name

suy cho cùng thì anh cũng khá may mắn

♦ you were pretty lucky considering

Anh ta giao hẹn nếu trời không mưa thì mới đến

♦ He has promised to come on condition that it would not rain