Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Hai bà Trưng là bậc cân quắc anh hùng sang Tiếng Anh

Hai Trưng bậc cân quắc anh hùng

♦ The Trung Sisters were fair lady heroes; the Trung Sisters were fine heroines

Anh ta bậc đàn anh chúng tôi

♦ He ranks among our seniors

ngoài vợ chính thức ra, ông ta còn có hai vợ lẻ nữa

♦ aside from the legitimate wife, he also has two concubines

lịch sử Việt Nam quả một thiên anh hùng ca bất diệt

♦ Vietnamese history is a quite immortal epic

anh ta người con của tôi

♦ he is a connection of mine

càng biết nhiều về ấy, anh càng ít kính trọng ấy

♦ the more you know about her, the less you respect her

Canada quốc gia sử dụng hai thứ tiếng ( Pháp và Anh ngữ)

♦ Canada is a bilingual nation (French and English languages)

hai đứa trẻ tình cờ giống nhau nhưng chúng không phải anh em

♦ there is a chance likeness between the two boys, but they are not brothers

cân quắc

♦ Fair sex, fair lady

hai cộng với hai bốn

♦ two and two make four

nét đặc trưng ở họ rất chuộng ngoại ngữ

♦ characteristically they are very fond of foreign languages

ngỡ ai, chẳng hoá ra anh

♦ thought that it was some stranger, but in fact it turned out to be you!

hình tam giác bốn màu biểu trưng của công ty chúng tôi

♦ the four-coloured triangle is the logo of our company