Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Hai quan điểm tuy giống nhau nhưng còn khác biệt nhau về nhiều chi tiết sang Tiếng Anh

Hai quan điểm tuy giống nhau nhưng còn khác biệt nhau về nhiều chi tiết

♦ The two view-points are similar but still different in many details

hai đứa trẻ tình cờ giống nhau nhưng chúng không phải là anh em

♦ there is a chance likeness between the two boys, but they are not brothers

Bầu ơi, thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn

♦ Oh gourd, love the pumpkin, Though of different species, you share the same trellis

đây là hai quan niệm hoàn toàn khác nhau

♦ these are two diametrically different conceptions

Hai vợ chồng mới lấy nhau mà đã có vẽ khủng khỉnh nhau

♦ That newly-wed couple already seems to be at odds with each other

hai đường cong ấy cắt nhau (giao nhau) tại I

♦ those two curves intersect at I

Hai chị em giống nhau như đổ khuôn

♦ The two sisters are cast in the sam mould

giống nhau về hình thức

♦ a formal resemblance

họ mua hai chiếc xe đạp giống hệt nhau

♦ they bought two identical bicycles

giống nhau như hai giọt nước

♦ as like as two peas

mâu thuẫn biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau

♦ the contradiction manifests itself in many different forms -To depict (with artistic means)

Những lời có nhiều kiến giải khác nhau

♦ Words having many interpretation

sự khác nhau về tuổi tác

♦ a difference in age

nhiều nơi khác nhau

♦ in divers places

Nam và những người bạn Mỹ của anh khác nhau về ý thức hệ

♦ Nam and his American friends are ideologically different