Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Nhà máy tuyển thêm mấy chục nhân công sang Tiếng Anh

Nhà máy tuyển thêm mấy chục nhân công

♦ The factory took in several scores of hand

Tòa nhà mấy chục tầng cao ngất trời

♦ A sky-high building with scores of storeys, a sky-srcaping multi-storeyed building

Công việc xây dựng nhà máy bị gián đoạn

♦ The construction of the factory was interrupted

Mở hội nghị luận công trong một nhà máy

♦ To call a conference to assess the achievements of a factory

họ vẫn lui tới với nhau mấy chục năm nay

♦ They have been frequenting each other for decadrs

Theo dỏi sát sao mọi công việc trong nhà máy

♦ To follow closely every work in the factory

Cuộc thi tuyển công chức

♦ Civil service examination

Ngoặc thêm mấy chữ thiếu vào câu

♦ To insert some omitted words where a caret is put (in a sentence). -(thông tục) Be in cahoots with (Mỹ)

Ngoặc thêm mấy chữ thiếu vào câu

♦ To insert some omitted words where a caret is put (in a sentence). -(thông tục) Be in cahoots with (Mỹ)

Ngoặc thêm mấy chữ thiếu vào câu

♦ To insert some omitted words where a caret is put (in a sentence). -(thông tục) Be in cahoots with (Mỹ)

phần mở rộng thêm vào xưởng máy

♦ an extension to a factory

nguyên nhân phụ thêm vào

♦ contributory cause

Gộp mấy món tiền để mua một cái xe máy

♦ To add up several sums of money and buy a moped

cái máy này dù mạnh cách mấy cũng cần được bảo quản chu đáo

♦ however powerful this machine is, it needs to be well maintained

một mình mà cáng được công việc của mấy người

♦ to take charge alone of the job of some