Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Như quả nó sai thì không nên nghe nó sang Tiếng Anh

Như quả sai thì không nên nghe

♦ If he is really wrong, then he should not be listened to

Những như thì không làm xong việc ấy được

♦ As far as he is concerned, he will not get that job done

là nhạc sĩ thì kém anh xa

♦ as a musician, he is far beneath his brother

nếu đi lúc chín giờ thì hẳn bây giờ đã tới đây rồi

♦ if he started at nine, he ought to be here by now

người ta lệnh cho không được đi, nhưng cứ đi

♦ he went ,notwithstanding that he has been ordered not to go

Bảo thế mà cứ phớt không nghe

♦ I told him so, but he turned a deaf ear to my words. -(địa phương) Graze, scrape lightly in passing; touch lightly

Bảo thế mà cứ phớt không nghe

♦ I told him so, but he turned a deaf ear to my words. -(địa phương) Graze, scrape lightly in passing; touch lightly

tôi đã mạnh mẽ khuyên không nên đi theo con đường ấy

♦ I strongly advised him not to take that path

Đằng thằng ra thì không bị khiển trách đâu

♦ Normally he would not have been criticized -In a dignified way, in a stately way

Gầm trời không có ai như

♦ There is no one like him inthe world (under the sky)

làm ra bộ như không có việc gì xảy ra cả

♦ He behaved as if nothing had happened

lớn hơn anh

♦ he has grown beyond his brother

bỏ xa đối phương, hơn đối phương nhiều

♦ he is the better man by a long chalk

cứ tưởng là bậc nhất

♦ he thinks he is quite the cheese

tự cho là một người vĩ đại

♦ he is a great man in his own conceit