Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Ông ta có hai con, đứa đầu lòng là con gái sang Tiếng Anh

Ông ta hai con, đứa đầu lòng con gái

♦ He has got two children, the elder of whom is a girl

con gái họ hoàn toàn một đứa con cưng

♦ their daughter is a perfect pet

Gia đình ba con trai, đứa đầu lòng lên mười

♦ There are three boys in that family, the eldest of whom is ten

con ranh con, con oắt con

♦ a chit of a girl

con gái đầu lòng

♦ a first-born daughter

vợ tôi đang ẵm đứa con trai đầu lòng trên tay

♦ my wife is carrying the first son in her arms

Nhà haicon gái đến thì

♦ They have got two nubile girls in that family

Con gái giả trang m con trai

♦ A girl disguised as a boy

bà mẹ luống cuống đi tìm đứa con gái tật nguyền của mình

♦ the mother is searching feverishly for her handicapped daughter

Đứa con vừa mới sổ lòng

♦ The baby has just been delivered

nhà toàn đàn bà con gái

♦ a houseful of women

chính em người con gái đẹp nhất đêm nay

♦ it is you who are the prettiest girl tonight