Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Từ tháng tám trở đi là mùa gió bão ở miền Trung và Bắc Việt Nam sang Tiếng Anh

Từ tháng tám tr đi mùa gió bão miền Trung Bắc Việt Nam

♦ From August onwards, it is the season of windstorm in Central and North Vietnam

đồng bằng sông Hồng vựa lúa của cả miền Bắc Việt Nam

♦ Red River Delta is the granary of all the North-Vietnam

miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng năm 1975

♦ South-Vietnam is completely liberated in 1975

nhiều người trong số các thí sinh từ các tỉnh miền bắc o

♦ many of the examinees are from northern provinces

dân tộc Việt Nam một thống nhất

♦ the Vietnamese nation is one and undivided

Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam

♦ central committee of Vietnamese Communist Party

xe đạp Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam

♦ Chinese bicycles flood the Vietnamese market

nhà xuất khẩu Việt Nam nhà nhập khẩu nước ngoài đã ăn giá với nhau

♦ the Vietnamese exporter and the foreign importer have struck a bargain (have come to terms)

pháo đã bị cấm đoán triệt để Việt Nam

♦ crackers have been strictly banned in Vietnam

đây tiếng nói Việt-Nam phát thanh về phía Đông-Âu

♦ this is the Voice of Vietnam calling Eastern Europe

bối cảnh Việt Nam

♦ the context of Vietnam

lịch sử Việt Nam quả một thiên anh hùng ca bất diệt

♦ Vietnamese history is a quite immortal epic

kiều bào Việt Nam hải ngoại luôn gắn bó với tổ quốc mình

♦ oversea Vietnamese are always fixated on their fatherland

các chuyên gia này khách mời của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

♦ these experts are the guests of the Vietnamese Red Cross