Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Tuy chưa biết gì chắc chắn về việc đó, nhưng cũng cứ đoán già sang Tiếng Anh

Tuy chưa biết chắc chắn về việc đó, nhưng cũng cứ đoán già

♦ To make a positive affirmation on something one has not got any factual information

Cũng đoán chừng thế thôi, chưa chắc đã đúng

♦ To infer a conclusion just like that without any certainly of correctness

có căn cứ chắc chắn để chứng minh là tin đó không đúng

♦ there is a strong presumption against the truth of this news

Tuy già yếu nhưng vẫn rất minh mẫn

♦ although decrepit (old and feeble), he still remains very lucid

đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc

♦ to go anywhere, to do any job

Hai quan điểm tuy giống nhau nhưng còn khác biệt nhau về nhiều chi tiết

♦ The two view-points are similar but still different in many details

Như tuồng anh ta không biết về việc ấy cả

♦ It semms he does not know anything about that matter at all

bệnh này chưa có phương thuốc chữa chắc chắn

♦ there is no certain cure for this disease

ai đó, cái đó, đâu đó

♦ or sb/sth/somewhere

chọn người chắc chắn để giao việc

♦ to choose reliable people and assign work to -Definitely

Đoán già đoán non

♦ To make a sheer conecture