Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu anh em chú bác sang Tiếng Anh

anh em chú bác

♦ first cousins

Anh ơi buông áo em ra, để em đi chợ kẻo mà chợ trưa

♦ Please let go the flap of my dress, Otherwise I shall be too late for market

cháu gọi bằng bác (chú, cô, dì)

♦ first cousin once removed

cháu gọi bằng bác (chú, côm dì) họ

♦ second cousin once removed

bác sĩ, nữ bác

♦ a lady doctor

anh ta không chú ý đến quần áo mình mặc

♦ he is careless to (about) the kind of clothes he wears

chén chú chén anh

♦ to be pot companions, to be drinking companions

anh ta là bác sĩ chuyên khoa mắt tại bệnh viện Chợ rẫy

♦ he is an ophthalmologist at the Cho ray hospital

Tiếng em tiếng ấy quê hương Giọng em ấy giọng tình thương đất nhà

♦ That voice of yours is the voice of the homeland, That tune of yours is the tune of the love for the country

Cái lọ hoa kia cũng em em cái này

♦ That flower-vase is a little smaller than this one