Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu anh là ai?, anh muốn gặp ai? sang Tiếng Anh

an class="hit">an class="hit">anhan>an> phải phân biệt ai đúng ai san class="hit">ai,an> thay vì à uôm

♦ you must make a difference between who is right and who is wrong, instead of lumping things together