Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu anh lái xe tải được, tất nhiên anh phải lái xe du lịch được sang Tiếng Anh

anh lái xe tải được, tất nhiên anh phải lái xe du lịch được

♦ if you can drive a lorry, then a fortiori you can drive a touring car

khi lái xe, anh phải cẩn thận

♦ When you drive a car; you should use caution

bài học đầu tiên trong việc lái xe là cách khởi động xe

♦ the first lesson in driving is how to start the car

bằng lái xe của anh không có hiệu lực, vì đã quá hạn

♦ your driving license is invalid, because it is out of date

chiếc xe hơi này được gọi đùa là xe tăng

♦ this car is jocularly known as a tank

xe của tôi rộng gấp hai xe của anh

♦ my car was twice as large as yours

nếu anh đã chạy thì hẳn là anh đã kịp chuyến xe lửa

♦ you must have catch your train if you had run

lẽ tất nhiênanh phải nghĩ như vậy

♦ it is natural that you should think so

xe cộ phải nhường đường cho xe cứu thương có người bệnh bên trong

♦ vehicles must make way for an ambulance with a patient inside

người lái xe cẩu thả

♦ a careless driver

hầu hết các chàng hippi đều lái xe cẩu thả

♦ most of hippies drive very carelessly

bằng lái xe

♦ a driving licence

lái xe

♦ to drive (a car)

sự cấp giấy phép lái xe

♦ issuance of driving-licenses