Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu anh ta ăn nói với bạn gái nghe rất lỗ mãng sang Tiếng Anh

anh ta ăn nói với bạn gái nghe rất lỗ mãng

♦ he speaks very boorishly to his girlfriend

bạn bè luôn nói về anh ta với vẻ ganh tị

♦ his friends always speak jealously of him

gái nói về bạn trai của mình với vẻ trách cứ

♦ the girl speaks critically of her boyfriend

ta rất thoải mái với bạn trai

♦ she is very offhand with her boy-friends

đôi bạn rất ăn ý với nhau

♦ two friends sympathize deeply with each other

tình bạn của anh có ý nghĩa rất lớn đối với tôi

♦ your friendship means a great deal to me

nghe nói mà cám cảnh cho anh ta

♦ on hearing his story, she felt compassion for his plight

anh ta ăn tiêu rất hoang phí

♦ money burns a hole in his pocket; he throws his money about

bài nói của ông ta rất hay nhưng cách nói lại dở

♦ his speech was interesting, but his delivery was poor

anh ta ăn rất khoẻ

♦ would rather keep him a week than a fortnight

ông ta nói với tôi về anh ồ, thực vậy ư!

♦ he spoke to me about you - Oh, indeed