Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu anh ta không chuyên sửa xe, anh ta sửa xe theo kiểu tài tử sang Tiếng Anh

anh lái xe tải được, tất nhiên anh phải lái xe du lịch được

♦ if you can drive a lorry, then a fortiori you can drive a touring car

anh cứ sửaxe môtô của tôi thôi, vì tôi phải đi ngay bây giờ

♦ please repair my motor-bike crudely, because I have to go right now

Ai đụng chạm gì đến anh taanh ta phải tức giận?

♦ Nobody has made any personalities against him, so why should he lose his temper?

Nhận xét anh ta hay đến họp chậm, anh ta hề hề

♦ At our remark that he was always late at meetings, he just grinned broadly his embarrassment away

anh ta vui thích, anh ta vui đùa

♦ he is great (good) fun

mông anh ta bầm tím, vì anh ta bị trượt chân

♦ his behind became livid, because he had made a false step

anh ta chỉ huy cuộc mít tinh trong lớp anh ta

♦ he officer the meeting in his class

tôi biết anh ta từ thuở anh ta còn mặc quần thủng đít

♦ I have know him since he was in petticoats

anh ta lùi xe một cách khéo léo

♦ he reverses his car adroitly

xe của tôi rộng gấp hai xe của anh

♦ my car was twice as large as yours