Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu âu cũng là dịp hiếm có sang Tiếng Anh

âu cũng dịp hiếm

♦ Perhaps it was a rare opportunity

bỏ qua một dịp may hiếm

♦ to let slip a rare opportunity, to miss a golden opportunity -To let pass unnoticed

cô ta một người vợ hiếm

♦ she is a wife in a million

không hiện tượng thiên nhiên cũng như xã hội nào bất biến

♦ there is no immutable natural or social phenomenon

cho rằng sai đi thì ít nhất cũng ngụ ý tốt

♦ if it was wrong, it was at least meant well

Bao giờ đi đường cũng túi thuốc cấp cứu, ngộ bị tai nạn

♦ To carry always a first-aid bag with one on trips in case of an accident

anh ấy nhiều sách, nhưng chỉ một vài cuốn hay

♦ he has many books but a few of them are interesting

đây tiếng nói Việt-Nam phát thanh về phía Đông-Âu

♦ this is the Voice of Vietnam calling Eastern Europe

âu hỏi lại cho rõ

♦ just ask again to make sure

âu ta cứ đi

♦ We would rather keep going on