Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu bài nói của ông ta rất hay nhưng cách nói lại dở sang Tiếng Anh

bài nói của ông ta rất hay nhưng cách nói lại dở

♦ his speech was interesting, but his delivery was poor

bài nói rất hay

♦ a capital speech

trong bài nói, ông ta trình bày sơ qua là...

♦ in his speech, he indicated that...

bài nói của anh ta chẳng có mạch lạc gì cả

♦ there is no connection in his speech

một nhà thơ hay nhưng không có tài ăn nói

♦ a good poet but an inarticulate speaker

ta hát bài đó rất hay

♦ she sang that song capitally

một bài nói hay

♦ a clever speech

bà mẹ giận thằng con hư của mình lắm, nhưng vẫn ráng nói ngọt với nó

♦ the mother was angry with her naughty boy, but she tries to speak to him coaxingly

ông ta đọc bài diễn văn khai mạc một cách giáo điều

♦ he delivers the opening address dogmatically