Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu bao nhiêu điều lo lắng bỗng chốc tiêu tan hết sang Tiếng Anh

bao nhiêu điều lo lắng bỗng chốc tiêu tan hết

♦ all worries were dispelled in next to no time

bỗng chốc

♦ Shortly, in next to no time

sự lo lắng khiến cho mẹ tôi mau già

♦ worry aged my mother rapidly

không phải lo lắng

♦ free from care

mọi người xôn xao lo lắng, còn anh ta vẫn bình chân

♦ there was a general flurry and concern, but he remained unruffled

bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên

♦ to be in a state of anxious suspense and restlessness

bồn chồn lo lắng

♦ hot and bothered

bồn chồn lo lắng

♦ like a cat on hot bricks

mặt có vết nhăn vì lo lắng

♦ face lined with care

chuông điện thoại chốc chốc lại reo

♦ the telephone bell rang from time to time

chốc chốc

♦ From time to time, now and then