Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu bức tượng có kích thước như người thật sang Tiếng Anh

kích thước hiển vi

♦ Of microscopic size. -(Kính hiển vi) A microscopic

bức tượng trông như sống

♦ a breathing statue

không hiện tượng thiên nhiên cũng như xã hội nào là bất biến

♦ there is no immutable natural or social phenomenon

tôi bảo đảm là thật như vậy

♦ I give my word for it -To assume responsibility for

kích thước

♦ measure; size; dimension

thật là may mắn người đến giúp anh ta

♦ happily someone come and helped him