Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu cách cư xử lấc cấc sang Tiếng Anh

cách xử lấc cấc

♦ abrupt manners

cách ăn ở, cách xử

♦ line of conduct

cách xử ba gai

♦ an unruly behaviour

cách xử khả nghi

♦ an equivocal conduct

cấc lấc

♦ như lấc cấc

cô ta luôn xử tử tế với mọi người

♦ she always behaves amiably towards everyone

xử

♦ to behave; to deal with

xử đĩnh đạc

♦ To behave in a serious and dignified way

xử đúng mực

♦ To behave as it should be

xử rất bình thường

♦ behave quite ordinarily