Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu cha anh ta quyết định kết thông gia với một vị tướng nổi tiếng sang Tiếng Anh

cha anh ta quyết định kết thông gia với một vị tướng nổi tiếng

♦ his father decides to ally himself with a famous general

anh ta dịch bài xã luận này ra tiếng Anh một cách dễ dàng

♦ he translated easily this leading article into English

một quyết định thiếu cân nhắc thường cho ra kết quả xấu

♦ an ill-considered decision often gives bad results

số mệnh đã quyết định anh ta phải chết trong nghèo khổ

♦ fate had ordained that he should die in poverty

ông ta đã có công dịch nhiều tiểu thuyết nổi tiếng thế giới ra tiếng Việt

♦ he was instrumental in translating many world-famous novels into Vietnamese

cha ông chúng ta để lại một gia tài văn hoá lớn

♦ our ancesters left us a great cultural legacy

anh ta ngoại tình với một cô láng giềng

♦ he had extra-marital relations with one of his neighbours

tháng vừa qua là một tháng khó khăn đối với anh ta

♦ the past month has been a difficult one for him