Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu cháu gọi bằng ông bác (bà bác, ông chú, bà cô, bà dì) họ sang Tiếng Anh

cháu gọi bằng bác (chú, cô, dì)

♦ first cousin once removed

cháu gọi bằng bác (chú, côm dì) họ

♦ second cousin once removed

ngoài vợ chính thức ra, ông ta còn có hai vợ lẻ nữa

♦ aside from the legitimate wife, he also has two concubines

bác sĩ, nữ bác

♦ a lady doctor

cô gái vội vàng níu mẹ lại, vì sợ trượt chân

♦ the girl grabbed hurriedly at her mother, for fear that she might make a false step

Ông khôn thiêng thì về phù hộ cho con cháu

♦ May the soul of their grandparents be propitiated and give protection to them

càng biết nhiều về ấy, anh càng ít kính trọng ấy

♦ the more you know about her, the less you respect her

thuật ngữ "mankind" bao gồm cả đàn ông, đàn và trẻ em

♦ the term "mankind" embraces men, women and children

Ông cụ cụ kết bạn từ năm mới đôi mươi

♦ The old gentleman and old lady became man and wife at twenty

ông

♦ grandfather and grandmother

thưa quý , quý ông

♦ ladies and gentlemen

thưa quý , quý ông

♦ ladies and gentleman