Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu chúng nó giống nhau như đúc sang Tiếng Anh

chúng giống nhau như đúc

♦ They are very much alike

giống cha như đúc

♦ he resembles his father very closely

đứa bé giống bố như đúc

♦ the child is the living image of his father

hai đứa trẻ tình cờ giống nhau nhưng chúng không phải là anh em

♦ there is a chance likeness between the two boys, but they are not brothers

Hai chị em giống nhau như đổ khuôn

♦ The two sisters are cast in the sam mould

giống nhau như hai giọt nước

♦ as like as two peas

Chúng cùng làm một nghề với nhau

♦ They follow the same profession

giống hệt cha

♦ he is the very moral of his father

Hai quan điểm tuy giống nhau nhưng còn khác biệt nhau về nhiều chi tiết

♦ The two view-points are similar but still different in many details

theo kiểu, giống như, y như

♦ after the fashion of

Chúng kình địch nhau và giữ miếng nhau

♦ They are rivals so they are on their guard against one another

Như quả sai thì không nên nghe

♦ If he is really wrong, then he should not be listened to

thằng bé giống cậu về khuôn mặt

♦ the boy resembles his uncle facially

bốn cái ghế ấy thì giống nhau

♦ those four chairs are alike

con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

♦ an apple never falls far from the tree

giống nhau

♦ to resemble one another

giống nhau về hình thức

♦ a formal resemblance