Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu cô ta sử dụng những ngày cuối tuần rất có ích sang Tiếng Anh

ta mơ màng viển vông cho mình là rất giàu

♦ She fantasizes herself as very wealthy

anh ta cố gắng trở nên ích nhưng phần cường điệu

♦ he was trying to be helpful, but he rather overdid it

" những phút làm nên lịch sử, cái chết hoá thành bất tử"

♦ There are moments which make history, There are deaths which make people immortal -Rash, reckless

cha mẹ ta cấm ta ra khỏi nhà ban đêm

♦ her parents banned her from leaving home in the night

ta nhận lỗi của ta

♦ She acknowledges her mistake. to set; to chase

ta trút gánh nặng con cái sang mẹ ta

♦ she off-load the children onto her mother

ngày phán quyết cuối cùng, ngày tận thế

♦ the day of doom; the crack of doom

ta hát bài đó rất hay

♦ she sang that song capitally

hẹn gặp ta vào ngày mai

♦ To make appointment with her for tomorrow