Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu của thiên trả địa, của phù vân không chân hay chạy sang Tiếng Anh

của phù vân

♦ the mammon of unrighteousness

gã địa chủ độc ác ăn không mấy mẫu ruộng của nông dân nghèo

♦ the cruel landowner tricked the peasants out of several hectares of land

Phân vân không biết nên về hay nên ở

♦ To be wavering between coming back and staying on

niềm tin của anh ấy không thể so sánh với chân

♦ his belief is incommensurable with truth

nếu không có sự giúp đỡ của anh, tôi không thể làm xong việc đó được

♦ were it not (but, except) for your help, I could not finish it

xe của tôi rộng gấp hai xe của anh

♦ my car was twice as large as yours

bài của tôi so với của anh thì kém hơn

♦ my work is poor beside yours