Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu đại sứ mới được chỉ định, nhưng chưa trình quốc thư sang Tiếng Anh

đại sứ đã trình quốc thư

♦ an accredited ambassador

thư thứ nhất đại sứ quán

♦ first secretary of the Embassy -Private secretary

Nguyễn Du đã từng được cử làm chánh sứ sang Trung Quốc

♦ Nguyen Du was once appointed chief envoy to a mission to China

đời sống chưa được phong lưu, nhưng không còn chật vật như trước

♦ life is not yet comfortable, but not so hard as before

một đại sứ được bổ nhiệm

♦ an ambassador appointed

đại từ chỉ định

♦ demonstrative pronoun

anh ta làm được nhưng chỉ phải lúc đầu hay cuống

♦ he does well, only that he is nervous at the start

dự luật này cần được đa số tuyệt đối các đại biểu quốc hội thông qua

♦ this bill needs to be adopted by the absolute majority of the national assembly

ông ta được chỉ định làm chủ tịch

♦ they constituted him president

Mới rồi, người ta tìm được một ngôi sao mới

♦ In most recent days,a nes star has been discovered