Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu đánh bạc hoặc được cả hoặc mất hết sang Tiếng Anh

đánh bạc hoặc được cả hoặc mất hết

♦ playing an all-or-nothing game

hoặc vào hoặc ra

♦ either come in or go out

hoặc là say hoặc là khùng

♦ either drunk or mad

hoặc ở trong tim hoặc ở trong đầu

♦ in the heart or in the head

Ông ta không đến được gián hoặc vì mưa

♦ Perhaps because of the rain he could not come

bạn có thể đến đó bằng máy bay trực thăng hoặc bằng xe ô tô

♦ you can go there by helicopter or alternatively by car.

hai hoặc ba người nào đó

♦ two or three anybodies

lệnh hoặc tên tập tin không đúng

♦ bad command or file name