Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu đây là hai quan niệm hoàn toàn khác nhau sang Tiếng Anh

đây hai quan niệm hoàn toàn khác nhau

♦ these are two diametrically different conceptions

Hai quan điểm tuy giống nhau nhưng còn khác biệt nhau về nhiều chi tiết

♦ The two view-points are similar but still different in many details

sự thật hoàn toàn khác

♦ the truth is quite other wise

tạp chí này hoàn toàn chẳng liên quan đến chính trị

♦ this magazine is quite irrelative to politics

cơ bản cô ta hoàn toàn vô liêm sỉ

♦ au fond, she is quite shameless

cái gọi bản dịch này thì hoàn toàn ba láp

♦ this so-called translation is quite nonsensical

con gái họ hoàn toàn một đứa con cưng

♦ their daughter is a perfect pet

cùng người chứ khácnhau mà bỉ thử

♦ they all are men and not different, so there is no comparing with one another

chó nhà và chó sói hai loài có quan hệ thân thuộc

♦ the dog and the wolf are allied animals

hai đứa trẻ tình cờ giống nhau nhưng chúng không phải anh em

♦ there is a chance likeness between the two boys, but they are not brothers

Đây lọ mực, nọ quyển sách

♦ Here is an ink-bottle and there [is] a book