Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu Đi đời nhà ma (thông tục) như đi ddo sang Tiếng Anh

Thếla` vốn liếng đi đời nhà ma

♦ So the whole investment went bust

đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy

♦ when with Buddha, he puts on a frock, when with a ghost, he dons a paper dress; when in Rome, do as the Romans do

đi đi, cút đi

♦ off with you

(tục ngữ) tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh

♦ all cats are grey in the dark (in the night)

Ma cũ nạt ma mới (tục ngữ)

♦ The old hand bullies the green-horn

Nửa đời nửa đoạn (thông tục)

♦ To die at middle age, to fair at half-way through a job..

Đừng đú nữa, đi học bài đi

♦ Stop romping and learn yuor lessons

đi đi chứ!

♦ Come along! Off with you!

Đi chơi đi, đừng hóng chuyện người lớn

♦ Go and play instead of listening with a gaping mouth to the grown-ups talking -Begin turning in the direction of the sound of talk, begin to take notice -(nói về trẻ nhỏ)