Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu đi lấy cho tôi một cái ghế, mang cho tôi một cái ghế sang Tiếng Anh

tôi mong anh đừng gán cho anh ta một cái tên tục tĩu như thế

♦ I hope you will not ascribe him so dirty a name

mang quyển từ điển đằng sau cái quạt máy đến cho tôi

♦ bring me the dictionary back of the electric fan

đưa cho tôi một vài cái khác

♦ give me some others

tôi lấy làm tiếc nhưng tôi phải đi ngay

♦ I am very sorry, but I must go at once

cái đó làm cho tôi phát điên lên

♦ it will drive me demented

những cái thuộc loại này không làm cho tôi thích thú

♦ things of this nature do not interest me

tôi phải trả thù (cho tôi) bằng mọi giá

♦ I must avenge myself at any cost