Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu điểm đó xứng với bài làm của anh sang Tiếng Anh

điểm đó xứng với bài làm của anh

♦ that mark is commensurate with your task

bài của tôi so với của anh thì kém hơn

♦ my work is poor beside yours

đoạn cuối của bài văn không cân xứng với phần đầu

♦ the final part of the essay was not proportionate to its beginning

việc đó đã làm đúng theo ý muốn của anh

♦ it was done in compliance with your wish

nếu không có sự giúp đỡ của anh, tôi không thể làm xong việc đó được

♦ were it not (but, except) for your help, I could not finish it

bài luận này của anh khá hơn bài trước

♦ this composition is an improvement on (over) your last

nếu công việc của anh quá khó khăn thì anh cứ thưa với thầy giáo

♦ if your work is too hard, complain to your teacher about it

tôi lầm anh với anh anh

♦ I confound you with your brother

Bài toán của nó được 5 điểm

♦ His mathematics paper got mark 5 -Dot

cái nón của tôi y hệt cái nón anh mượn của bố anh

♦ my hat is identical to the one you borrow from your father