Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu dử sang Tiếng Anh

dử

♦ Rheum (gum on the edge of the eyelids).

Mắt nhèm những dử

♦ To have mucous eyes