Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu giống nhau sang Tiếng Anh

giống nhau

♦ to resemble one another

Hai quan điểm tuy giống nhau nhưng còn khác biệt nhau về nhiều chi tiết

♦ The two view-points are similar but still different in many details

bốn cái ghế ấy thì giống nhau

♦ those four chairs are alike

hai đứa trẻ tình cờ giống nhau nhưng chúng không phải là anh em

♦ there is a chance likeness between the two boys, but they are not brothers

Hai chị em giống nhau như đổ khuôn

♦ The two sisters are cast in the sam mould

chúng nó giống nhau như đúc

♦ They are very much alike

giống nhau về hình thức

♦ a formal resemblance

những hòm này không giống nhau

♦ the cases are not on all fours

giống nhau như hai giọt nước

♦ as like as two peas

họ mua hai chiếc xe đạp giống hệt nhau

♦ they bought two identical bicycles

con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

♦ an apple never falls far from the tree

họ chẳng bao giờ là bạn thân của nhau, vì họ chẳng bao giờ hợp nhau

♦ they are never bosom friends, because they are never compatible

đánh nhau, cãi nhau chí choé suốt ngày

♦ to fight and quarrel, making a strident gibber the whole day

giao ước với nhau sang năm lại sẽ gặp nhau

♦ They promised to each other to meet again the next year -Agree multually (to do something)

Chúng kình địch nhau và giữ miếng nhau

♦ They are rivals so they are on their guard against one another

Kháy nhau quá rồi đâm ra cải nhau

♦ Their mutual teasing degenerated into a quarrel

Hai vợ chồng mới lấy nhau mà đã có vẽ khủng khỉnh nhau

♦ That newly-wed couple already seems to be at odds with each other

Họ ghét nhau cứ kích bác nhau hoài

♦ They dislike and disparage each other continously