Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu hãy để anh ta đi nếu cần sang Tiếng Anh

hãy để anh ta đi nếu cần

♦ let him go and need be

hãy để hành lý ở đây, trong lúc anh đi mua vé

♦ park your luggage here while you buy a ticket

nếu anh xét thấy cái đó là cần thiết

♦ if you judge it to be necessary

tôi sẵn sàng (vui lòng) đi, nếu anh muốn

♦ I am content to go, if you want

Anh ta giao hẹn nếu trời không mưa thì mới đến

♦ He has promised to come on condition that it would not rain

Ai đụng chạm gì đến anh taanh ta phải tức giận?

♦ Nobody has made any personalities against him, so why should he lose his temper?

Nhận xét anh ta hay đến họp chậm, anh ta hề hề

♦ At our remark that he was always late at meetings, he just grinned broadly his embarrassment away