Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu hiệp sĩ thường (chưa được phong tước) sang Tiếng Anh

đời sống chưa được phong lưu, nhưng không còn chật vật như trước

♦ life is not yet comfortable, but not so hard as before

các hội nghị thượng đỉnh thường được tổ chức tại Giơnevơ ( Thụy )

♦ high-level conferences are usually held in Geneva (Switzerland)

nâng ai lên hàng quí tộc (phong cho ai là huân tước)

♦ elevate/raise to somebody to the peerage

hiệp

♦ knight

bác thường nhiệm

♦ physician in ordinary

một hiệp ước được ký kết giữa hai nước

♦ a treaty was concluded between the two nations

khó khăn chưa mấy mà đã chán nản thì còn làm gì được

♦ if one is disheartened by not so many difficulties, nothing can get done

Mọi việc sửa sọan chưa được hoàn bị

♦ The preparations are not yet complete

Tổ chức việc đón tiếp chưa được hoàn bị

♦ The organization of the reception (of the guests) is not fully prepared yet