Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu kẻ nghiện ma túy có thể ăn cắp vặt bất cứ lúc nào sang Tiếng Anh

tình trạng nghiện ma túy và mãi dâm chính là mầm mống phát sinh tội phạm

♦ heroin addiction and prostitution are the breeding-ground for crimes

nghiện ma túy

♦ to be a drug addict

người nghiện ma túy

♦ a dope- addict

phong trào toàn thế giới chống nạn nghiện ma túy

♦ global movement against drug addiction

bất cứ lúc nào

♦ at any moment

lúc nào các lập trình viên cũng thể xông xáo làm việc

♦ at any time, programmers can work aggressively

bị bắt vì bán rong ma túy bất hợp pháp

♦ be arrested for peddling illegal drugs

đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì

♦ to go anywhere, to do any job