Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu không ai chịu được cái tính tự cao tự đại của nó sang Tiếng Anh

không ai chịu được cái tính tự cao tự đại của

♦ his conceit it past (beyond all) bearing

tự cho là một người vĩ đại

♦ he is a great man in his own conceit

là niềm vui và tự hào của mẹ

♦ he is the joy and pride of his mother

không còn tự chủ được nữa

♦ his self-control deserted him

tự làm đau

♦ he hurt himself

chúng không tự ăn một mình được

♦ they cannot feed themselves yet

ông lão không tự ăn một mình được

♦ the old man cannot feed himself

không bịp được ai

♦ he cannot swindle anyone, he cannot fool anyone