Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu không có từ nào đúng hơn sang Tiếng Anh

không từ nào đúng hơn

♦ there is no apter word

không kẻ nào điếc hơn là kẻ không muốn nghe (lẽ phải...)

♦ there are none so deaf as those that will not hear

từ này không nghĩa nào khác

♦ this word admits of no other meaning

hầu như không ngày nàokhông...

♦ hardly a day passes but...

anh cứ từ chối là không đúng

♦ it ill beseems you to refuse