Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu không khi nào, không bao giờ, không đời nào sang Tiếng Anh

không có kẻ nào điếc hơn là kẻ không muốn nghe (lẽ phải...)

♦ there are none so deaf as those that will not hear

hầu như không có ngày nàokhông...

♦ hardly a day passes but...

không đời nào

♦ not on your life!