Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu không thể nào giải thích được thái độ đối xử của hắn sang Tiếng Anh

thái độ của hắn có phần nào láo xược

♦ his manner partakes of insolence

lúc nào hắn cũng ba hoa là không ai sánh được với hắn về tiếng Anh

♦ he always brags that he is unrivalled in English language

cách xử sự xấu của hắn buộc tôi phải phạt hắn

♦ his bad behaviour lays me under the necessity of punishing him

tù chính trị được chính phủ cách mạng đối xử rất độ lượng

♦ political prisoners are forgivingly treated by the revolutionary government

tôi không thích bị đối xử như vậy

♦ I object to being treated like this

nếu không có sự giúp đỡ của anh, tôi không thể làm xong việc đó được

♦ were it not (but, except) for your help, I could not finish it

hắn không làm thế nào mở được cửa ra

♦ he could not get the door open