Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu là là sang Tiếng Anh

[ adv]

bay trên mặt nước

♦ to skim the water

Thủ đô Ấn Độ Niu Đêli, và thành phố lớn nhất Ấn Độ Bombay

♦ The capital of India is New Delhi, and the largest city of India is Bombay

bên kia núi, bên này sông

♦ on the far side there are mountains, on the near side there is a river

ngỡ ai, chẳng hoá ra anh

♦ thought that it was some stranger, but in fact it turned out to be you!

Đây lọ mực, nọ quyển sách

♦ Here is an ink-bottle and there [is] a book

hoặc say hoặc khùng

♦ either drunk or mad

hẳn , chắc

♦ as likely as not