Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu lời thách đấu, lời khiêu chiến sang Tiếng Anh

gửi thư thư biệt, gửi lời lời bay

♦ letters remain unanswered, oral messages fly off without response

lời tuyên bố mới của hắn ta hầu như không khác gì lời tuyên bố trước

♦ his new statement was to all intents and purposes not different from the old one