Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu lòng nhân từ bao la của Chúa sang Tiếng Anh

định nghĩa đó không lass="hit">bao hàm được tất cả ý của lass="hit">từ

♦ the definition does not cover all the meanings of the word

vũ trụ lass="hit">bao la

♦ The infinite universe

"Trời cao biển rộng, một màu lass="hit">bao la"

♦ the high sky and the wide sea are an immense blue

lass="hit">bao la

♦ immense, infinite, limitless

khoảng trời rộng lass="hit">bao la

♦ the broad expanse of heaven