Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu lúc nào hắn cũng ba hoa là không ai sánh được với hắn về tiếng Anh sang Tiếng Anh

lúc nào hắn cũng ba hoa không ai sánh được với hắn về tiếng Anh

♦ he always brags that he is unrivalled in English language

hắn lúc nào cũng càu nhàu

♦ he is full of grumbles

hắn ta lúc nào cũng ngoan cố

♦ he is opinionated at any time

hắn ta đúng một thằng ba hoa

♦ he is a regular magpie

hắn một người không thể tin được

♦ he is not to be depended upon

hắn không m thế nào mở được cửa ra

♦ he could not get the door open

hầu như người nào trong phòng máy này cũng nói được tiếng Anh

♦ almost anyone in this computer-room can speak English