Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu mong mãi không thấy con về, chị ấy bần thần cả buổi chiều sang Tiếng Anh

mong mãi không thấy con về, chị ấy bần thần cả buổi chiều

♦ she was worried the whole afternoon, waiting in vain for her child

Chờ mãi không thấy, bực mình bỏ về

♦ After waiting in vain, he left out of tetchiness

chả là mấy hôm nay chị ấy ốm, nên chị ấy mới nghỉ

♦ it is because she has been ill these last few days that she has not been at work

Như tuồng anh ta không biết gì về việc ấy cả

♦ It semms he does not know anything about that matter at all

thuyền đi mãi, vẫn không thấy đâu là bờ bến

♦ the boat sailed on, but neither port nor land was seen

không có ai mà không hiểu việc ấy cả

♦ There is no one but understands this. what; that

không biết gì cả, không hiểu gì cả

♦ not to know chalk from cheese

tôi cảm thấy không yên tâm về điều đó

♦ I do not feel comfortable about it

nó khai không thấycả

♦ He declared that he had seen nothing to dredge up; to expand

không tìm thấy cái đó ở đâu cả

♦ it was nowhere to be found

khi ông ta mất, con cháu về dự tang lễ đông đủ cả

♦ when he died, all his offspring were attending his burial service

càng biết nhiều về bà ấy, anh càng ít kính trọng bà ấy

♦ the more you know about her, the less you respect her

kẻ sát nhân ấy không chút ăn năn về hành vi tàn bạo của mình

♦ that murderer shows no repentance (remorse) for his cruelties