Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu một đứa bé có năng khiếu sang Tiếng Anh

cô ta vốn năng khiếu về nhạc

♦ she is naturally musical

phim ở nhà một mình kể về một đứa cô độc

♦ Home Alone film talk about a one-aloner

năng khiếu làm thơ

♦ the gift for poetry

một người năng lực

♦ a man of ability