Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu nếu công việc của anh quá khó khăn thì anh cứ thưa với thầy giáo sang Tiếng Anh

nếu công việc của anh quá khó khăn thì anh cứ thưa với thầy giáo

♦ if your work is too hard, complain to your teacher about it

anh phải làm việc nếu anh muốn thành công

♦ you must work if you want to succeed

nếu anh đã chạy thì hẳn là anh đã kịp chuyến xe lửa

♦ you must have catch your train if you had run

bài của tôi so với của anh thì kém hơn

♦ my work is poor beside yours

anh thích gì thì anh cứ làm

♦ do just as you choose

tôi lầm anh với anh anh

♦ I confound you with your brother

tháng vừa qua là một tháng khó khăn đối với anh ta

♦ the past month has been a difficult one for him

nếu không có sự giúp đỡ của anh, tôi không thể làm xong việc đó được

♦ were it not (but, except) for your help, I could not finish it

Nếu cứ nệ từng chuyện nhỏ thì khó mà chiều được

♦ If one concerns oneself with every trifle, one can never be pleased

Không gặp phải khó khăn thì đã xong việc rồi

♦ If he has not met with difficulties, he would have done hia job

Phần việc của anhkhó nhất

♦ Your job is the most difficult