Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu nếu không có sự giúp đỡ của anh, tôi không thể làm xong việc đó được sang Tiếng Anh

nếu không sự giúp đỡ của anh, tôi không thể làm xong việc đó được

♦ were it not (but, except) for your help, I could not finish it

thể làm được việc đó nếu nó thích

♦ he could do it if he were so minded

tôi chịu ơn anh nhiều về sự giúp đỡ của anh

♦ I am much beholden to you for your kind help

anh ta chật vật lắm mới làm xong được việc đó

♦ he had to make a lot of exertion to get that job done