Động từ BQT - Android App

KẾT QUẢ TÌM CÂU

Dịch câu nếu tình cờ anh có gặp hắn sang Tiếng Anh

nếu tình cờ anh gặp hắn

♦ if, by adventure,you come across him

cuộc gặp gỡ tình cờ

♦ a casual meeting

tôi gặp hắn khi hắn đang dừng ở đèn đỏ

♦ I met him as he was stopping at red light

hai đứa trẻ tình cờ giống nhau nhưng chúng không phải là anh em

♦ there is a chance likeness between the two boys, but they are not brothers

lúc nào hắn cũng ba hoa là không ai sánh được với hắn về tiếng Anh

♦ he always brags that he is unrivalled in English language

nếu anh cái gì muốn nói

♦ if you have aught to say

nếu không sự giúp đỡ của anh, tôi không thể làm xong việc đó được

♦ were it not (but, except) for your help, I could not finish it

nếu công việc của anh quá khó khăn thì anh cứ thưa với thầy giáo

♦ if your work is too hard, complain to your teacher about it

anh phải làm việc nếu anh muốn thành công

♦ you must work if you want to succeed